!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

23 ความหนาแน่นของสถานประกอบการที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการ ระดับ อำเภอ/ตำบล


       สถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งสิ้นประมาณ 9,238 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการ มีจำนวน 8,747 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 2,638 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (30.16 %) อำเภอบางระจัน จำนวน 1,223 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ (13.98 %) อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 1,020 แห่ง คิดป็นร้อยละ(11.66 %) อำเภอพรหมบุรี จำนวน 1,086 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (12.42 %) อำเภอท่าช้าง จำนวน 578 แห่ง คิดป็นร้อยละ(6.61 %)      อำเภออินทร์บุรี จำนวน 2,202 แห่ง คิดเป็นร้อยละ (25.17 %)