!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

17 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ ที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต(e-Commerce)


        การขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ต  พบว่า  สถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด 9,283 แห่ง ส่วนใหญ่  ไม่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต  มีจำนวน 8,885 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.7 และมีการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีจำนวนเพียง 398 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  4.3 ในจำนวนนี้ ขายผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง จำนวน 73 แห่ง ขายผ่านเว็บไซต์ของคนอื่น จำนวน 19 แห่ง ขายผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 แห่ง และขายผ่าน Social Network จำนวน 308 แห่ง(หมายเหตุ : บางสถานประกอบการมีช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งช่องทาง)