!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

13 ความหนาแน่นของสถานประกอบการที่พักแรม จำแนกตามลักษณะการให้บริการที่พักแรม


        จำนวนสถานประกอบการที่พักแรมในจังหวัดสิงห์บุรี  จำแนกตามลักษณะการให้บริการที่พักแรม  ทั้งหมด 52 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.4 และไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 18 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 34.6