!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

12 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ


        ระยะเวลาการดำเนินกิจการจากสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งหมด 9,283 แห่ง  พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 10-19 ปี มีจำนวน 2,844 แห่ง  รองลงมามีระยะเวลาในการดำเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี มีจำนวน 2,322 แห่ง มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 5-9 ปี มีจำนวน 2,162 แห่ง  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 20-29 ปี  มีจำนวน 1,132 แห่ง  และสถานประกอบการที่มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีจำนวน 823 แห่ง