!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

06 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ


        รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ของสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งหมด 9,283 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นสำนักงานแห่งเดียว มีจำนวน 9,125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.3 รองลงมาเป็นสำนักงานสาขา มีจำนวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.3 และสำนักงานใหญ่ มีจำนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามลำดับ