!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

08 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ(จำนวนคนทำงาน)


        จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 9,283 แห่ง  ในจังหวัดสิงห์บุรี สถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1-15 คน มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 9,087 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 97.9 และที่เหลือ คือสถานประกอบการที่มีจำนวนคนทำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป จำนวน 196 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.1 โดยมีสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16-25 คน จำนวน 85 แห่ง จำนวนคนทำงาน 26-30 คน มีจำนวน 17 แห่ง จำนวนคนทำงาน 31-50 คน จำนวน 49 แห่ง จำนวนคนทำงาน 51-200 จำนวน 33 แห่ง และจำนวนคนทำงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป  จำนวน 12 แห่ง