!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

01 จำนวนสถานประกอบการ รายอำเภอ/ตำบล


     จำนวนสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด 9,283 แห่ง จำแนกตามอำเภอ ทั้งหมด 6 อำเภอ พบว่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีจำนวนสถานประกอบการ 2,889 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.1 อำเภอบางระจัน มีจำนวนสถานประกอบการ 1,268 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.7 อำเภอค่ายบางระจัน มีจำนวนสถานประกอบการ 1,076 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.6 อำเภอพรหมบุรี มีจำนวนสถานประกอบการ 1,148 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.4 อำเภอท่าช้าง มีจำนวนสถานประกอบการ 595 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.4 และอำเภออินทร์บุรี มีจำนวนสถานประกอบการ 2,307 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.8