!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 และ 2559


       เมื่อเปรียบเทียบจำนวนสถานประกอบการระหว่างปี 2554 และ 2559 พบว่า จังหวัดลพบุรีมีจำนวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.5%)

สำหรับสถานประกอบการที่มีอัตราเพิ่มมากกว่า 50 % ได้แก่ การก่อสร้าง การขายส่ง และการจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย